Best Josei Novel List

Phoenix Rising Over the World

Phoenix Rising Over the World

雪的印迹, Xue De Yin Ji
Legend of Fu Yao

Legend of Fu Yao

World Convergence, Tian Xia Gui Yuan, 天下归元

Hot Josei Novel

1
Romance, Comedy, Josei, Drama
2
Historical, Fantasy, Comedy, Adventure, Action, Gender Bender, Xuanhuan, Josei, Romance
4
Historical, Romance, Xianxia, Josei, Action, Martial Arts, Fantasy
5
Romance, Josei, Comedy, Gender Bender, Drama, Supernatural, Psychological
6
Romance, Action, Josei, Drama, Xuanhuan, Martial Arts, Shoujo
7
Romance, Josei
8
Romance, Josei, Xuanhuan, Martial Arts, Action, School Life, Adventure, Fantasy, Comedy
9
Romance, Slice Of Life, Adult, Drama, Mature, Josei