Best Romance Novel List

The Dark King

The Dark King

Ancient Xi, 古羲, Gu Xi
Feng Yin Tian Xia

Feng Yin Tian Xia

Yue Chu Yun, 月出云, Nguyệt Xuất Vân
Perfect Superstar

Perfect Superstar

Chen Ru Tai Ping Yang

Hot Romance Novel

1
Romance, Comedy, Josei, Drama
2
Historical, Fantasy, Comedy, Adventure, Action, Gender Bender, Xuanhuan, Josei, Romance
4
Historical, Romance, Xianxia, Josei, Action, Martial Arts, Fantasy
5
Romance, Drama, Sci-fi
6
Romance, Josei, Comedy, Gender Bender, Drama, Supernatural, Psychological
7
Romance, Harem, Ecchi, Adventure, Mature, Action, Xuanhuan, Martial Arts, Fantasy
8
Historical, Shoujo, Fantasy, Adventure, Mature, Martial Arts, Xianxia, Romance, Action, Comedy
9
Romance, Action, Josei, Drama, Xuanhuan, Martial Arts, Shoujo
10
Romance, Josei